تسلیت پرسون در پی درگذشت مدیر مسئول روزنامه آرمان ملی

تصویر تسلیت پرسون در پی درگذشت مدیر مسئول روزنامه آرمان ملی

با نهایت تاسف و تاثر و اندوه فراوان درگذشت همکار رسانه ای موفق، و آزاد و آزاد اندیش مرحوم مغفور جنت مکان حسین عبدالهی مدیر مسئول روزنامه آرمان ملی را تسلیت عرض مینمایم.

اندوه و فقدان بزرگی بر جامعه رسانه کشورمان رفت.
روح عزیز هم قلممان شاد.

رسانه پرسون

390337