تسلیت‌ها

مهمترین اخبار

در پی درگذشت دکتر محمد پژوهی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون آموزشی اسبق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون آموزشی وزیر بهداشت در پیام‌های جداگانه درگذشت این استاد دانشگاه را تسلیت گفتند.
با قلبی اندوهگین و دردبار به اطلاع می‌رسانیم متاسفانه مادر بزرگوار و ارزشمند و بی‌بدیل جناب آقای هادی درویشوند در تاریخ پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲ دیده برجهان بست و به دیدار حق شتافت.
یک استاد حوزه با اشاره به نقش مبارزاتی حضرت خدیجه(س) در نشان دادن‌ جایگاه واقعی زن آن هم در زمان جاهلیت که نگاه به زن بسیار پایین و کوتاه فکرانه بود، گفت: حضرت خدیجه(س) برای درک این کمال واقعی، قالب‌های جاهلی را شکست و بهایی سنگین؛ از جمله قطع رابطۀ زنان را، حتی تا زمان تولد حضرت فاطمه(س) به جان خرید.