از تکرار فاجعه شین‌آباد تا مدارسی که در انتظار نوسازی هستند/ بخش دوم

حاجی‌پور از عملکرد سازمان دفاع کرد/ انتصابات فامیلی در سازمان نوسازی مدارس کشور دروغ است

پس از انتشار گزارش « سازمان نوسازی مدارس جوابگوی رسانه‌ها باشد»، مدیرکل حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پرسون ازبرخی بندهای گزارش دفاع کرد.
تصویر حاجی‌پور از عملکرد سازمان دفاع کرد/ انتصابات فامیلی در سازمان نوسازی مدارس کشور دروغ است

به گزارش پرسون، در گزارش دوم از پرونده ویژه « از تکرار فاجعه شین‌آباد تا مدارسی که در انتظار نوسازی هستند» در خدمت شما هستیم.

در ابتدا قابل ذکر است که در گزارش ابتدایی برخی از آمار و ارقام بعد از گفت‌وگو با میثم حاجی پور مدیرکل حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور اصلاح شد‌.

پس از انتشار گزارش « سازمان نوسازی مدارس جوابگوی رسانه‌ها باشد»، حاجی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار پرسون از برخی بندهای گزارش دفاع کرد.

حاجی پور در دفاع از نامه مدیرکل پیشین نوسازی مدارس یکی از استان‌ها که ادعا کرده بود بیش از ۲۵ نفر از نزدیکان رییس سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور در این سازمان مشغول به کار هستند، پس از ارایه نامه‌های مکتوب بررسی نهادهای مختلف نظارتی به خبرنگار پرسون، بیان کرد: این شخص حدود 5 سال پیش از سازمان بازنشسته شد اما قصد ترک صندلی خود را نداشت. بر اساس قانون ایشان بعد از 30 سال خدمت باید بازنشسته می‌شد. به همین جهت در راستای منافع شخصی اقدام به دروغ پراکنی نسبت به عملکرد سازمان کرده است.

وی ادامه داد: 14 ماه پیش ادعا و تمامی نامه‌های ارسالی این فرد توسط رییس کل حراست آموزش و پرورش بررسی و مشخص گردید که ادعاهای این فرد کذب است. اما به این جهت که رویکرد این سازمان در راستای اهداف متعالی است فرصتی برای پاسخگویی به ادعاهای دروغین را ندارد و با عملکرد موثر و درخشان و خاضعانه به این ادعاها پاسخ می‌دهد.

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور در خصوص اسامی هم نام رییس سازمان نوسازی مدارس که در نامه ذکر شده بود، گفت: افراد ذکر شده در سازمان مشغول به کار هستند اما هیچ گونه انتصاب فامیلی و آشناییت با رییس سازمان ندارند و بر اصول استخدام دولتی این افراد مشغول به کار شدند و کارمندان هم نام با رخشانی مهر نیز تنها تشابه نامی دارند.

حاجی پور در پاسخ به ادعا « اعتبارات و بودجه سازمان نوسازی مدارس میان نمایندگان مجلس و رییس سازمان نوسازی مدارس تقسیم می‌شود و بودجه اندکی به نوسازی مدارس اختصاص می‌دهند.» گفت: در حال حاضر سازمان نوسازی مدارس در 31 استان اداره کل دارد و بودجه اعتبارات هر استان توسط سازمان و برنامه و بودجه بر اساس توجه بر اعلام اعتبارات مورد نیاز توسط سازمان نوسازی مدارس تعیین می‌شود و پس از آن توسط نمایندگان مجلس این بودجه بررسی و تایید می‌شود و در آخر بودجه و اعتبارات به حساب سازمان واریز می‌شود. این پروسه به این معنا است که حتی هزار تومان هم در سازمان نمی‌تواند بدون مدرک و دلیل جا به جا شود و نمایندگان مجلس انتخابی هر استان بر هزینه‌ها نظارت مستقیم دارند.

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور در پاسخ به سوال چرا اکثر کارمندان سازمان نوسازی مدارس به عملکرد رخشانی‌مهر منتقد هستند، پاسخ داد: سازمان نوسازی مدارس در حال حاضر 2700 پرسنل در سراسر کشور دارد که با عشق و علاقه قلبی در حوزه مقدس مدرسه سازی در کشور مشغول به فعالیت هستند و نارضایتی کارمندان صحت ندارد.

380534