پرونده ویژه پرسون: برجام از کجا آمد و به کدام سمت می‌رود؟!/ بخش پنجم

غربی ها بدون هیچ وقت کشی تحریم ها را بردارند

کارشناس مسائل سیاسی جهان اسلام گفت: زمان دولت فعلی ، در مذاکرات دیگر به مسائل حاشیه ای نخواهیم پرداخت و موضع ما این است که این غربی ها هستند که باید بدون هیچ حاشیه سازی و بدون هیچ وقت کشی تحریم ها را بردارند.
تصویر غربی ها بدون هیچ وقت کشی تحریم ها را بردارند

جعفر قنادباشی کارشناس مسائل سیاسی جهان اسلام در گفتگو با خبرنگار سیاسی پرسون در تبیین مذاکرات هسته ای ایران، بیان داشت: پرونده فعالیت های هسته ای ایران از ابتدا تاکنون، ماجراهای مختلفی را پشت سرگذاشته و افت و خیز هایی زیادی را طی کرده است؛ پرونده ای که طی مدت حدود ۲۰ سال، در صحنه ها و عرصه های مختلفی درجریان بوده و از ابعاد و جنبه های سیاسی، تبلیغاتی، حقوقی، علمی و فنی متعددی نیز برخوردار است و تاثیرات آن بر کنش ها و واکنش داخلی و منطقه ای، تاثیراتی با اهمیت تلقی می شود.

وی ادامه داد: زمانی که از مذاکرات هسته ای سخن می گوییم باید توجه داشته باشیم که ، موضوع اصلی، پرونده فعالیت های هسته ای نیست بلکه « پرونده سازی علیه ایران» و زیر سوال بردنِ صلح آمیز بودن این فعالیت ها است..چنانکه کشورهای غربی کوشیدند تا به موازات این مذاکرات و دستاویز قرار دادن آن، تحریم های دیگری را علاوه بر تحریم های قبلی خود بر ایران تحمیل کنند‌.

قنادباشی افزود: میدانیم که از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی ایران یعنی از زمان فروپاشی رژیم شاهنشاهی که یکی از سه پایه مهم سیاست های منطقه ای آمریکا در دوران جنگ سرد بود تحریم های آمریکایی علیه ایران آغاز شد؛ چرا که مردم ایران موفق شدند نه تنها دست آمریکا را از منافعش در ایران قطع کنند، بلکه اصلی ترین پایه سیاست منطقه ای آمریکا را در غرب آسیا از میان ببرند. بنابر این، زمانی که از تحریم های هسته ای سخن می گوییم باید بدانیم که این موارد ، تحریم های جدیدی هستند به تحریم های قبلی اضافه شده و همان هدف قبلی آمریکا و استعمارگران را دنبال می کنند .
وی تاکیدکرد: به هر ترتیب آنچه تحت عنوان «پرونده هسته ای ایران» شناخته می شود، ابتدا در آژانس بین المللی اتمی مطرح شد و آمریکا و دیگر دولت های استعماری که پیش از این حامی رژیم شاهی در ایران بودند، در تدوین، تنظیم و به جریان انداختن آن نقش داشتند. البته در این میان، رژیم صهیونیستی بیش از دیگران می کوشید تا از این پرونده ، دستاویزی موثر علیه ایران بسازد.
قنادباشی با توجه به اینکه اسرائیلی ها از آغاز نظام جمهوری اسلامی ایران می کوشند تا ما را به تولید بمب هسته ای متهم کنند، اظهار داشت: در داخل ایران جاسوس های اسرائیلی که بخشی از آنها منافقین هستند؛ ایران را متهم به حرکت در راستای تولید بمب هسته ای کردند و این موضوع زمینه ای را فراهم کردتا آژانس بین المللی اتمی در نشست های مختلف پرونده ایران را در صدر همه فعالیت ها و نشست های خود قرار دهد.

این کارشناس ادامه داد : در دوران دولت اصلاحات فشارهای زیادی به ایران وارد آمد، مبنی بر اینکه غنی سازی در ایران تعطیل گردد. بر این اساس مذاکراتی با غربی‌ها صورت گرفت و از آنجا که غربی‌ها همچنان ما را متهم به کوشش برای تولید بمب هسته ای می‌کردند؛ موافقت شد تا فعالیت های هسته ای ایران با هدف اعتماد سازی مدت دو سال تعطیل شود، اما این تعطیلی از غرض ورزی های آمریکا وکشورهای اروپایی کم نکرد؛ ولذا قرار شد تا در آخرین روزهای پایانی دولت اصلاحات ، فعالیت های هسته ای از سر گرفته شود .

وی توضیح داد: در دولت بعد و آغاز مجدد فعالیت های غنی سازی در اصفهان ما درصدد بودیم تا سوخت اصلی را برای نیروگاه جنوب کشور تامین کنیم ؛ ولیکن آمریکا، انگلیس و فرانسه همسو با رژیم صهیونیستی، ایران را بصورت پررنگتری به کوشسش برای تولید تسلیحات هسته ای متهم می کردند. بدین لحاظ بود که پرونده فعالیت های هسته ای ایران از آژانس بین المللی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل انتقال پیدا کرد تا از سوی شورای امنیت سازمان ملل یک تحریم های گسترده ای علیه ایران اعمال شود. اما در واقع این آمریکا بود که راسا، تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرد. بنابراین تحریم هایی که اکنون شاهد آن هستیم؛ تحریم هایی از جانب سازمان ملل نیست، بلکه تحریم های امریکایی است که قبل و بعد از توافق برجام و حتی همزمان با مذاکرات برجام ، علیه ایران صادر شده است و در دوران ترامپ به بیشترین و گسترده ترین تحریم ها تبدیل گردیده است .

قنادباشی افزود: دولت روحانی در مذاکرات برجام پذیرفت که کلیه تعهداتش را اجرایی کند و در مقابل غربی‌ها هم تحریم ها را بردارند، چنانکه روحانی و ظریف بر اساس وعده هایی که غرب داده بود، صراحتا اعلام داشتند که کلیه تحریم ها حذف خواهدشد؛ ولیکن غربی ها به تعهداتشان عمل نکردند و چنین اتفاقی نیفتاد چنانکه دولت آمریکا حتی همزمان با این مذاکرات، تحریم ها را اضافه کرد و هرروز تحریم های جدیدی اعلام نمود.

قنادباشی بیان کرد: بدین خاطر بود که تا ۶۰ درصد غنی سازی را افزایش دادیم و منتظر ماندیم تا غربی ها به تعهدات خود عمل نمایند . و اما در زمان دولت فعلی ، در مذاکرات دیگر به مسائل حاشیه ای نخواهیم پرداخت و موضع ما این است که این غربی ها هستند که باید بدون هیچ حاشیه سازی و بدون هیچ وقت کشی تحریم ها را بردارند.

ساراپیرانه

375776