دبیر کمیته تخصصی سلامت روان کرونا منصوب شد

معاون درمان وزیر بهداشت در حکمی، احمد نوربالا، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر بورد روان‌پزشکی را به عنوان دبیر کمیته تخصصی سلامت روان کووید 19 منصوب کرد.

تصویر دبیر کمیته تخصصی سلامت روان کرونا منصوب شد

به گزارش پرسون، قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت در حکمی، احمد نوربالا، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر بورد روان‌پزشکی را به عنوان دبیر کمیته تخصصی سلامت روان کووید 19 منصوب کرد.


در این حکم آمده است؛ باعنایت به بازآرایی کمیته کشوری کووید 19 و تجمیع تمامی کمیته‌های تخصصی در ذیل آن و بر اساس توان علمی حضرت عالی، به عنوان دبیر کمیته تخصصی "سلامت روان " منصوب می‌شوید. با عنایت به اهمیت موضوع لازم است موارد زیر دراولویت قرار گیرد:

1-ارائه گایدلاین درمان اختلالات روانپزشکی (اضطراب، افسردگی، وسواس، بیخوابی، سایکوز، دلیریوم...) ناشی از کووید اعم از بستری و سرپایی.
2-ارائه راهکارهای کاهش استرس، در جمعیت عمومی، بیماران، خانواده بیماران، کادر درمان، داغدیدگان و به خصوص بروز سوگ برای داغدیدگان.
3-ارائه راهکارهایی جهت اطلاع رسانی مرتبط با کووید از نگاه سلامت روان با دید بیم و امید.
4-ارائه سیمای سلامت روان ایران، جهت سیاستگذاران و مدیران و اعضای کمیته علمی کووید.

بدیهی است در همه زمینه‌های فوق هماهنگی لازم با دبیرخانه کمیته علمی کشوری به عمل آید.

منبع: فارس

364014