وزارت بهداشت

این روزها مهم‌ترین و مؤثرترین خبر در حوزه دارو، اجرای ناگهانی و یک‌شبه طرح چندوجهی و پرطمطراق موسوم به «دارویار» و حواشی متعدد درباره آن بوده است.

نماینده مجلس گفت: کمبود ظرفیت های پزشک تخصصی در کشور باعث خواهد شد که در آینده نظام سلامت کشور با مشکل جدی روبرو شود و اگر در وضعیت فعلی، فکری به حال افزایش مناسب ظرفیت پزشک متخصص نشود در آینده با بحران روبرو خواهیم شد.

رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت، بر اهمیت مصرف سریع نذورات گرم که خارج از یخچال قرار دارند، تاکید کرد.
رییس اداره بیماریهای عضلانی - اسکلتی دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علت کوتاه شدن قد را توضیح داد.
اعلام وضعیت اضطراری شیوع آبله میمونی در آمریکا
مقامات آمریکا روز گذشته (پنجشنبه) وضعیت فعلی شیوع آبله میمونی در این کشور را شرایطی اضطراری برای بهداشت و سلامت عمومی اعلام کردند.