۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای زنان سرپرست خانوار

مسعودی‌فرید گفت: امسال اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومانی برای حمایت و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تخصیص داده شد.
تصویر ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای زنان سرپرست خانوار

به گزارش پرسون، حبیب‌الله مسعودی‌فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ هزار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی هستند، گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی اعتبار خوبی برای این مهم درنظر گرفتند که یک مورد اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومانی که برای حمایت و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تخصیص داده شده است.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور پرداخت کمک هزینه لوازم ضروری منزل، حرفه‌آموزی و کارآموزی، ارائه خدمات مالی خرد ویژه گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار را از موارد اقامات بهزیستی در راستای توانمندسازی برشمرد و افزود: بهزیستی با ایجاد تغییر نگرش و خودباوری در گروه هدف و تسهیل دسترسی به خدمات مالی و حرفه‌آموزی درصدد ارتقاء کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴ هزار گروه خدمات مالی خرد و یک هزار و ۵۰۰ گروه همیار زنان سرپرست خانوار در بهزیستی وجود دارد، گفت: صندوق کارآفرینی امید، سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان برنامه و بودجه، بانک کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان شرکاء بهزیستی همکاری خوبی در راستای حمایت و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار داشته‌اند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

363507