ارزش سهام عدالت؛ امروز4 مهر1400

ارزش سهام عدالت امروز نسبت به روز گذشته افزایش یافت.
تصویر ارزش سهام عدالت؛ امروز4 مهر1400

به گزارش پرسون، امروز (یکشنبه ۴ مهر) ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۴ درصد افزایش یافت.

ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان و ۲۴ میلیون و ۸۱۹ هزار تومان رسید.

همچنین ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان رسیده است.

منبع: مهر

352307