استاندار زنجان:

لزوم نظارت‌های میدانی و همکاری همه جانبه برای تنظیم قیمت‌ها

استاندار زنجان با بیان اینکه همکاری همه جانبه برای تنظیم قیمت‌ها در زنجان ضروری است، گفت: در این خصوص باید مشارکت شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
تصویر لزوم نظارت‌های میدانی و همکاری همه جانبه برای تنظیم قیمت‌ها

به گزارش پرسون از استان زنجان، فتح الله حقیقی استاندار زنجان در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان با بیان اینکه همکاری همه جانبه در تنظیم بازار ضروری است، گفت: باید فرمانداران بر خط شوند و بسیج اصناف و سایر دستگاه‌ها هم به این مسئله مهم ورود مدیریت شده داشته باشند.

استاندار زنجان با تأکید بر لزوم کنترل قیمت گوشت قرمز در استان زنجان،افزود: در تنظیم قیمت گوشت قرمز باید دقت شود که هم پایین‌تر از جا‌های دیگر باشد و هم بردن آن به سایر استان‌ها، برای انجام‌دهندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد.

استاندار زنجان بر لزوم پیگیری مواردی که در معیشت مردم نقش اساسی دارند، تأکید کرد و ادامه داد: نظارت بر قیمت و کیفیت نان از جمله این اولویت‌ها است که باید به شدت مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

او گفت: منتظر گزارش ناظران نمی‌مانم و خودم و به طور سرزده از نانوایان بازرسی می‌کنم و اگر موارد مصوب برای نانوایان در خصوص وزن چانه و قیمت نان رعایت نشود باید با آن‌ها برخورد شود و در این خصوص با کسی شوخی نداریم.

استاندار زنجان گفت: در هر نانوایی یک کتابچه برای ثبت گزارش نتیجه بازدید بازرسان اختصاص داده شده و عدم ثبت مشخصات مورد نظر و یا هرگونه تخلف در ثبت گزارش‌های این کتابچه‌ها را در گام نخست، از چشم ناظران می‌بینم و نانوایان هم موظف هستند وزن چانه و قیمت‌های مصوب نان را روی دیوار نصب کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

339313