مرتفع‌ترین اداره پست جهان کجاست؟

مرتفع ترین اداره پست جهان در میان کوه های هیمالیا قرار دارد که در ادامه می بینید.
تصویر مرتفع‌ترین اداره پست جهان کجاست؟

به گزارش پرسون، با گسترش ارتباطات و فناوری، امری طبیعی است که از اهمیت یکسری مشاغل کاسته شود و توجهات به سوی روش‌های جایگزین نوین و بهینه‌تر سوق پیدا کند. برای مثال آیا از آخرین نامه‌ای که نوشته‌اید چیزی به خاطر دارید؟ البته اگر سنتان کم باشد ممکن است حتی این تجربه را هم اصلا نداشته باشید، چرا که با وجود روش‌های مدرن‌تری چون تلفن و اینترنت، نامه نوشتن کاری پوچ و زمان‌بر به نظر می‌رسد.

اما در همه جای جهان پیشرفت و توسعه به یک صورت نیست و نمونه بارز آن را در این روستای دورافتاده واقع در هیمالیا می‌توانید مشاهده کنید. ساکنین چندی از روستاهای هیمالیا حتی به یک تلفن ساده دسترسی ندارند و در آن، همانند سال‌های دور جوامع توسعه یافته باید از نامه و پیک استفاده کنند!

328726