برنامه خاموشی احتمالی اردبیل در روز دوشنبه

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل برنامه احتمالی مدیریت اضطراری برق این استان در روز دوشنبه را اعلام کرد.
تصویر برنامه خاموشی احتمالی اردبیل در روز دوشنبه

به گزارش پرسون از اردبیل، در اطلاعیه شرکت توزیع برق اردبیل آمده است: به دلیل افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف در تمام بخش‌ها همچنین کاهش نزولات آسمانی و کاهش میزان تولید نیروگاه‌های برق‌آبی کشور خاموشی‌های پراکنده در برخی مناطق اعمال خواهد شد.

با توجه به اینکه مدیریت اضطراری بار در سطح کشور به صورت سراسری از مرکز کنترل برق کشور اعلام می‌گردد، به منظور پایداری شبکه بنا بر دستور مرکز کنترل در برخی نقاط شهری، روستایی و مناطق صنعتی خاموشی‌های احتمالی و موردی اعمال می‌شود.

بر این اساس مشترکان می توانند با رجوع به جدول برنامه خاموشی احتمالی در محدوده شرکت توزیع برق استان اردبیل و جستجوی نام منطقه و آدرس خود، از زمان احتمالی اعمال خاموشی روزانه مطلع شوند.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: با توجه به اینکه این جدول بر اساس سهمیه اعلامی توانیر تنظیم شده است، در شرایط اضطراری امکان تغییر در ساعات درج شده وجود دارد؛ بدیهی است در صورتی که مشترکان در مصرف برق صرفه‌جویی نمایند، خاموشی‌ها تعدیل خواهد شد.

بیشترین میزان مصرف برق در استان اردبیل با ۳۷ درصد در بخش خانگی است، ضمن اینکه ۲۴ درصد مصرف برق نیز در بخش صنعت، ۱۶ درصد مصرف در بخش کشاورزی، ۱۱ درصد مصرف عمومی و اداری و هشت درصد مصرف هم در سایر قسمت‌ها از جمله بخش تجاری است.

هم‌اکنون ۵۷۲ هزار و ۴۵۵ هزار مشترک برق در استان اردبیل وجود دارد که ۹۹.۹ درصد ساکنان این استان را شامل می‌شود.

منبع:ایرنا

328301