325898

خبر شمخانی از جلسه امروز با آیت‌الله رئیسی درباره حل مشکلات خوزستان

تصویر خبر شمخانی از جلسه امروز با آیت‌الله رئیسی درباره حل مشکلات خوزستان
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: همه باید با تلاش مضاعف برای به نتیجه رساندن تصمیمات راهبردی در مورد ‎خوزستان گام برداریم. البته خشکسالی واقعیتی غیر قابل انکار است.

به گزارش پرسون، دریابان «علی شمخانی» با اشاره به جلسه امروز با آیت‌الله سید «ابراهیم رئیسی» درباره حل مشکلات خوزستان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «‏امروز و پس از جلسه بررسی مشکلات خوزستان با رییس جمهور منتخب، امیدواریَم نسبت به جدیت ایشان برای حل مشکلات انباشته بیش از گذشته شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: همه باید با تلاش مضاعف برای به نتیجه رساندن تصمیمات راهبردی در مورد ‎خوزستان گام برداریم. البته خشکسالی واقعیتی غیر قابل انکار است».

خبر شمخانی از جلسه امروز با آیت‌الله رئیسی درباره حل مشکلات خوزستان

| 325898