308017

شهردار باید آشنا به شهر و تعاملات اجتماعی باشد

تصویر شهردار باید آشنا به شهر و تعاملات اجتماعی باشد
یک عضو شورای شهر تهران، تاکید کرد: فردی که برای تصدی شهرداری تهران انتخاب می‌شود باید آشنا به شهر و شهرداری با توانایی بالا در ارتباط با تعاملات اجتماعی باشد. همچنین شهردار تهران باید دارای انگیزه و قدرت برقراری ارتباط با بدنه شهرداری باشد.

به گزارش پرسون، مهدی عباسی، منتخب مردم تهران در شورای شهر، به شاخص‌های انتخاب شهردار تهران اشاره کرد و گفت: شهردار تهران باید مدیر توانمند و خلاق باشد.

او در ادامه تاکید کرد: فردی که برای تصدی شهرداری تهران انتخاب می‌شود باید آشنا به شهر و شهرداری با توانایی بالا در ارتباط با تعاملات اجتماعی باشد. همچنین شهردار تهران باید دارای انگیزه و قدرت برقراری ارتباط با بدنه شهرداری باشد.

این منتخب مردم تهران در شورای شهر، اظهار داشت: شهردار تهران باید با رویکرد استفاده از مدیران شایسته در تمامی سطوح مدیریت شهری برای ارتقا عملکرد شهرداری و افزایش رضایتمندی شهروندان تلاش کند.

منبع: ایلنا

| 308017