304480

حمله سگ خانگی به کودک در پارک

تصویر حمله سگ خانگی به کودک در پارک
حمله سگ به یک کودک خردسال استرالیایی در یکی از پارک‌های این کشور خبرساز شد.

به گزارش پرسون، «جوی هودگینز»، با یک توپ در پارکی در نزدیکی سیدنی استرالیا مشغول بازی بود که ناگهان مورد حمله این سگ قرار گرفت. در این حادثه جوی ۴ ساله از ناحیه صورت شدیدا مجروح شد.
بنا به گفته شاهدان عینی این کودک در حال بازی با توپ خود بود که این حادثه رخ داد. این کودک پس از رسیدن به توپ خود ناگهان مورد حمله سگ قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت زخمی شد. در این حادثه صاحب سگ با محافظت از کودک تلاش کرد تا مانع جراحت بیشتر وی شود.
پس از این حادثه در حالی که فرورفتن دندان سگ در صورت و سر این کودک موجب جراحت شدید وی شده بود او به بیمارستان منتقل شد. حال جوی با وجود جراحت شدید در این حادثه مساعد اعلام شده است. «بِن هودگینز»، پدر این کودک در شرح حادثه گفت هنگامی که صدای فریاد پسرم و سر و صدای یک سگ را شنیدم حدس زدم باید اتفاق ناگوار افتاده باشد. این سگ با یک توپ که باد زیادی نداشت در حال بازی بود. وقتی توپ جوی نیز به نزدیک این سگ پرتاب شد، پس از آنکه پسرم قصد ضربه زدن به توپ را داشت ناگهان مورد حمله این حیوان قرار گرفت. شاید این سگ تصور می‌کرد توپی که جوی با آن بازی کرد، توپ خودش است.»
«دانی»، مادر جوی نیز در این باره گفت: «کمکی نمی‌تواتم به پسرم بکنم، او واقعا خوش شانس بود که اکنون دارای لب و بینی است.»
پدر جوی درباره صاحب این سگ نیز گفت: «او عذرخواهی کرد و فورا با سگ خود پارک را ترک کرد!» گفتنی است؛ خانواده جوی این حادثه را به پلیس گزارش داده و پلیس تحقیقات خود برای شناسایی صاحب سگ را آغاز کرده است.

| 304480