304223

رئیس ستاد قاضی زاده به رئیسی پیشنهاد انصراف به نفع جلیلی داد!

تصویر رئیس ستاد قاضی زاده به رئیسی پیشنهاد انصراف به نفع جلیلی داد!

به گزارش پرسون، رییس ستاد انتخاباتی سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در توئیتر به سیدابراهیم رئیسی پیشنهاد داد به نفع سعید جلیلی، کنار برود.

| 304223