304117

پیش بینی بانک جهانی:

اقتصاد ایران 2.1 درصد رشد خواهد کرد

تصویر اقتصاد ایران 2.1 درصد رشد خواهد کرد
بانک جهانی در بررسی اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پیشی‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2021 به مثبت 2.1 درصد برسد.

به گزارش پرسون، بانک جهانی در آخرین گزارش خود به بررسی چشم انداز اقتصادی جهان پرداخت. براساس برآورد این نهاد رشد اقتصادی جهان در سال 2021، 5.6 درصد خواهد بود که بیشترین رشد اقتصادی پسارکود در 80 سال اخیر است.

این گزارش می‌افزاید، احتمالا بازگشت رونق و بهبودی اقتصادی به دلیل نابرابری در دسترسی به واکسن در میان کشورهای بزرگ متفاوت است.

بانک جهانی در بررسی اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پیشی‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2021 به مثبت 2.1 درصد برسد.

همچنین براساس برآورد این نهاد بین المللی، رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده روند مثبت خود را حفظ خواهد کرد و احتمالا به ترتیب به 2.2 و 2.3 درصد در سال‌های 2022 و 2023 برسد.

منبع: ایلنا

| 304117