303688

کسری بودجه از عوامل اصلی تورم است

تصویر کسری بودجه از عوامل اصلی تورم است
مهرعلیزاده با بیان اینکه کسری بودجه از عوامل اصلی تورم است گفت: برنامه دولت من برای تامین کسری بودجه اجرای کامل و دقیق قانون هدفمندی یارانه هاست.

به گزارش پرسون، «محسن مهرعلیزاده» بیان کرد: صندوق درآمد پایدار را برای ۷ میلیون سرپرست خانوار که درآمد ثابت و مشخصی ندارند، تشکیل می‌دهیم.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: احیای ۳ میلیون شغل از دست رفته در ۱۶ سال اخیر و ۷۰ درصد ظرفیت از کار افتادگی تولید، به آسانی امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه کسری بودجه از عوامل اصلی تورم است افزود: برنامه‌ام برای تامین کسری بودجه اجرای کامل و دقیق قانون هدفمندی یارانه هاست.

| 303688