303679

کنایه تند عباس عبدی به پناهیان:

رجال سیاسی و مذهبی شما با گزینش شورای نگهبان همین‌ها هستند

تصویر رجال سیاسی و مذهبی شما با گزینش شورای نگهبان همین‌ها هستند
عباس عبدی در واکنش به اظهارات پناهیان درباره مناظره کاندیدا‌های انتخابات نوشت: رجال سیاسی و مذهبی شما با گزینش شورای نگهبان همین‌ها هستند.

به گزارش پرسون، عباس عبدی در توئیتی با اشاره به اظهارات پناهیان نوشت: «پناهیان: دیشب حالم از دیدن مناظره بد شد! رجال سیاسی و مذهبی ما این‌ها هستند؟!»

این بحران اصولگرایی است. بله رجال سیاسی و مذهبی شما با گزینش شورای نگهبان همین‌ها هستند. آیا تازه متوجه شدید؟

| 303679