290323

کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با پرسون:

جوان‌گرایی را به مؤلفه سن و سال محدود نکنیم/ کارآمدی و چرخش نخبگانی دو شاخصه اصلی جوان‌گرایی دولت

تصویر جوان‌گرایی را به مؤلفه سن و سال محدود نکنیم/ کارآمدی و چرخش نخبگانی دو شاخصه اصلی جوان‌گرایی دولت
مثالی که مقام معظم رهبری بیان فرمودند شهید سلیمانی بود و ایشان فرمودند که اگرچه شهید سلیمانی سن‌شان بالا بود اما مصداق بارز فردی توانمند و امیدوار به آینده بود و این مسئله را ایشان به عنوان مصداق بیان کردند که تبیینی نسبت به این موضوع باشد.

مهدی امیری کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با پرسون، در خصوص ویژگی دولت جوان و انقلابی در بیانات رهبری اظهار داشت: ما به سمت جوانگرایی حرکت می‌کنیم که در بطن آن هم کارآمدی و هم چرخش نخبگانی وجود دارد. موضوع جوانگرایی و دولت جوان انقلابی باید این دو شاخصه را داشته باشد.

امیری افزود: در سال‌های اخیر با یک معضل و مشکل مواجه بودیم که هم نوعی از کارآمدی در برخی از سطوح حکمرانی وجود داشت و همچنین موضوع چرخش نخبگانی و استفاده از ظرفیت جوانان و طیف جدید لااقل در بخشی از حکمرانی وجود نداشت.

وی تصریح کرد: برای این‌که جوان‌گرایی با این دو هدف صورت گیرد باید اصل این دو موضوع را مدنظر داشته باشیم یعنی صرف این‌که ما می‌خواهیم جوانگرایی کنیم شاید موضوعیت نداشته باشد. اگر ما نوعی از جوانگرایی را در بدنه حکمرانی انجام دادیم که منجر به کارآمدی و چرخش نخبگانی نشد باید دوباره به عقب برگردیم و مفهوم این واژه و عبارت را باز طراحی و بازتعریف کنیم.

نکته‌ای باید در مسئله جوانگرایی به آن توجه کنیم این است که در سلسله مراتب و در هرم قدرت، نسل جوان باید از پایین حرم و سطوح پایین مدیریتی آغاز به کار کنند و نباید این ریسک را انجام دهیم که جوانی که دارای ظرفیت و تحصیلات عالیه است از سطوح بالای قدرت شروع به تجربه اندوزی کند

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به این‎که موضوع جوانگرایی لزوماً نباید به مؤلفه سن و سال تقلیل پیدا کند، خاطر نشان کرد: مثالی که مقام معظم رهبری بیان فرمودند شهید سلیمانی بود و ایشان فرمودند که اگرچه شهید سلیمانی سن‌شان بالا بود اما مصداق بارز فردی توانمند و امیدوار به آینده بود و این مسئله را ایشان به عنوان مصداق بیان کردند که تبیینی نسبت به این موضوع باشد.

وی در ادامه تشریح کرد: نکته دیگری که باید در مسئله جوانگرایی به آن توجه کنیم این است که در سلسله مراتب و در هرم قدرت، نسل جوان باید از پایین حرم و سطوح پایین مدیریتی آغاز به کار کنند و نباید این ریسک را انجام دهیم که جوانی که دارای ظرفیت و تحصیلات عالیه است از سطوح بالای قدرت شروع به تجربه اندوزی کند.

مهدی امیری در پایان بیان کرد: نامزدهای انتخاباتی نسبت به مسئله جوانگرایی باید این‌گونه عمل کنند که بخش قابل توجهی از کابینه‌ای که تشکیل می‌دهند روحیه جوان داشته باشند و در مرحله بعدی که مدیران میانی و مدیران پایین دستی را انتخاب می‌کنند از قشر جوان حداکثر استفاده را داشته باشند. اگر این اقدام صورت گیرد، می‌توانیم بگوییم که دولت جوان انقلابی در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

| 290323