289003

به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی مطرح شد؛

نقش آفرینی و جایگاه روابط عمومی در ارتباط با کووید 19

تصویر نقش آفرینی و جایگاه روابط عمومی در ارتباط با کووید 19
یادداشت/با پاسخ به این سئوال که چه اندازه بر ارتباطات و روابط عمومی ها تاثیر گذاشته و آیا همه گیری کرونا بحران تلقی می شود یا خیر؟ نقش عمده وکارکرد روابط عمومی ها درهنگام بروز بحران و زمان پس از بحران بررسی می شود.

پرسون- پس از وقوع بحران روابط عمومی می تواند درراستای عادی سازی شرایط و مدیریت افکارعمومی و اطمینان بخشی به جامعه وفرو نشاندن التهابات کاذب نقش موثری ایفاکرده وافکارعمومی رابه سمت آرامش و امنیت خاطر و تمرکز بر بازسازی روحی و روانی خویش هدایت کند.

ازجمله وظایف مهم روابط عمومی ها در متن بحران ها، اطلاع رسانی سریع، دقیق و صحیح و مورد نیاز مخاطب است.
با توجه به اینکه کویید ۱۹ بحران اجتماعی است. از جمله اقدامات ویژه ای که روابط عمومی ها درگستره بحران کرونا می توانند انجام دهند حفظ ارتباط میان مدیران و پرسنل سازمان از یک سو و ازسوی دیگر تداوم ارتباط دوسویه مردم و مسئولین در عین حفاظت از سلامت ارتباطی آنها در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی است.
روابط عمومی ها باید تلاش کنند جنبه های مثبت کوئید بر روند زندگی مردم را پررنگ کرده و آن را استمرار بخشند.
همبستگی اجتماعی، ترویج روحیه ایثارگری در جامعه استمرار یابد و این مهم از وظایف و کارکردهای موثر و اولویت دار روابط عمومی ها درارتباط با این بیماری است.
روابط عمومی ها در دوره کرونا تعطیل نبودند چون ابزار اصلی کارشان وب سایت و رسانه های اجتماعی است، روابط عمومی ها باید نیاز و مشکلات مردم را شناسایی کنند و به مدیران سازمان منتقل کند.
روابط‌عمومی‌ها در دوران کرونا پسرفت و عقبگردی نداشته‌اند. عصر کرونا برای روابط‌ عمومی‌ها دوران پیشتازی ارتباطات دیجیتال بود. امروزه حرف اول را در روابط‌عمومی‌ها، تولید محتوا برای رسانه‌های اجتماعی می‌زند.

نویسنده: مهدی عیسی آبادی - مدیر روابط عمومی پست استان مرکزی

| 289003