287571

فیروزآبادی؛ کارشناس منابع طبیعی در گفتگو با پرسون:

«تنش آب» به یکی از نزاع‌های اصلی در خاورمیانه تبدیل می‌شود

تصویر «تنش آب» به یکی از نزاع‌های اصلی در خاورمیانه تبدیل می‌شود
فیروزآبادی؛ کارشناس منابع طبیعی و کارآفرین برتر گفت: «تنش آب» دیر با زود به یکی از موضوعات و حتی نزاع‌های اصلی در منطقه ای همانند خاورمیانه تبدیل می‌شود به طوری که از هم‌اکنون شاهد این دست از تنش بین کشورهای منطقه هستیم که بهترین و ساده‌ترین نمونه آن را می‌توان تنش آبی بین ایران با کشور افغانستان بر سر رودخانه «هیرمند» دانست.

پرسون ـ سعید فیروزآبادی؛ کارشناس منابع طبیعی و کارآفرین برتر در گفتگو با خبرنگار پرسون عنوان داشت: امسال بیشتر استانهای کشور یکی از خشک‌ترین سالهای خود در یکصد سال اخیر را تجربه می‌کنند.

این کارشناس منابع طبیعی عنوان کرد: این خشکسالی صدمات و خسارت‌های خود را بدون تعارف برجای خواهد گذاشت، ولی نباید وضعیت موجود در بحث خشکسالی را تنها معلول خشکسالی، کاهش بارشها و عوامل‌طبیعی بدانیم.

این کارآفرین برتر در حوزه دام کشور گفت: اگر به اسناد رجوع کنیم در دهه‌های گذشته نسبت به دوران خشکسالی که اکنون آن را تجربه می‌کنیم کارشناسان امر هشدارهای لازم را داده‌اند، اما هیچ یک از مسئولان نسبت به این موضوع حساسیتی از خود نشان ندادند و اگر این هشدارها جدی گرفته می‌شد اکنون شاهد این آمار و ارقام نجومی از خسارت‌های خشکسالی در کشور نبودیم.

فیروزآبادی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: به قول دکتر کردوانی وضعیت موجود کشور در بحث وضعیت وخیم سفره‌های زیرزمینی آب معلول عدم مدیریت درست و سهل انگاری در این زمینه است که امروز چوب آن را می‌خوریم.

این کارشناس منابع طبیعی تاکید کرد: بی‌شک تداوم خشکسالی‌ها در کشور از یک سو و از سوی دیگر عدم مدیریت وضعیت اقلیمی، چالش‌های بسیاری در سالهای آینده پیش روی ما خواهد گذاشت.

این کارآفرین برتر افزود: کشاورزی سنتی، دامداری سنتی و... هنوز در ایران انجام می‌گیرد و این رویه و روش خود به قدرت یافتن خشکسالی کمک می‌کند، بسیاری از اراضی در کشور هنوز به صورت «غرقابی» مدیریت می‌شوند که این خود یک فاجعه است که عامل آن خود ما هستیم نه طبیعت.

فیروزآبادی ادامه داد: مسئله دیگری که باید مدنظر داشته باشیم این است که «تنش آب» دیر با زود به یکی از موضوعات و حتی نزاع‌های اصلی در منطقه ای همانند خاورمیانه تبدیل می‌شود به طوری که از هم‌اکنون شاهد این دست از تنش بین کشورهای منطقه هستیم که بهترین و ساده‌ترین نمونه آن را می‌توان تنش آبی بین ایران با کشور افغانستان بر سر رودخانه «هیرمند» دانست.

این کارشناس منابع طبیعی در پایان سخنان خود بیان داشت: باید اعتراف کرد که در بحث آب و منابع طبیعی زمان بسیاری را از دست داده‌ایم، ولی با این وجود می‌توان با بهره‌گیری از علم و فناوری روز دنیا و نیز تجارب متخصصان بخش اعظمی از عوارض این وضعیت را خنثی و تقلیل دهیم البته به شرطی که از حمایت‌ها و اختیارات کامل دولت برخودار باشیم.

آیین مهر ـ استان کردستان

| 287571