278722

تحلیلگر منطقه شرق آسیا در گفتگو با پرسون:

تضعیف قدرت چین اولویت اول کاخ سفید

تصویر تضعیف قدرت چین اولویت اول کاخ سفید
اولویت اول و دغدغه اساسی کاخ سفید مسئله چین و حل و فصل سیاست خارجی و اقتصادی ایالات متحده با چین است و رویکردها و سیاست‌گذاری‌هایی که در این زمینه خواهد داشت با اولویت چین نسبت به خاورمیانه خواهد بود.

امید گلزاری تحلیلگر منطقه شرق آسیا در گفتگو با پرسون، در خصوص سفر وزیر دفاع آمریکا به ژاپن و کره برای تضعیف قدرت چین گفت: همواره اولویت اول و دغدغه اساسی کاخ سفید مسئله چین و حل و فصل سیاست خارجی و اقتصادی ایالات متحده با چین است.

گلزاری ادامه داد: استراتژی‌های متفاوت و متعددی از جانب طرفین برای این مسئله وجود دارد، این‌که قرار است تقابل راهبردی انجام بگیرد یا یک رویداد مسالمت آمیز در کنار یکدیگر داشته باشند و یا همکاری صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: به عقیده من تقابل چین و ایالات متحده در منطقه آسیا پاسیفیک و به عبارتی حوزه هند و اقیانوس آرام که به زعم بنده شاید هارتلند امروزی تلقی شود و میلیاردها نفر در آنجا زندگی می‌کنند و منابع و ثروت در آنجا وجود دارد، خواهد بود.

این تحلیلگر منطقه شرق آسیا با اشاره به این‌که این تقابل یک تقابل ژئوپلیتیکی است، تشریح کرد: اگر قرار باشد همکاری و همگرایی صورت بگیرد، یک همکاری و همگرایی ژئواکونومیکی خواهد بود. بنابراین اولویت اصلی برای کاخ سفید چین است و ایالات متحده آمریکا رویکردها و سیاست‌گذاری‌هایی که در این زمینه خواهد داشت با اولویت چین نسبت به خاورمیانه خواهد بود.

وی همچنین اظهار داشت: چند استراتژیک می‌توان برای تقابل ایالات متحده آمریکا با چین متصور شد. استراتژی اول می‌تواند بازگشت به همکاری‌های ایالات متحده با همپیمانان خود برای مهار چین قلمداد شود. استراتژی دوم مسئله نظامی است که در حال حاضر احتمال آن بسیار پایین است.

امید گلزاری در پایان گفت: استراتژی سوم استراتژی مهار است. این استراتژی همواره در دستور کار ایالات متحده و کاخ سفید قرار دارد و همواره از مباحث مربوط به تخلفات چین در بحث تجارت، حقوق بشر، دریانوردی آزاد و تایوان برای مهار چین استفاده کرده‌اند.

| 278722

مطالب مرتبط