228245

معاون آموزشی وزارت علوم مطرح کرد؛

تحقق بیشتر عدالت آموزشی به کمک فضای مجازی

تصویر تحقق بیشتر عدالت آموزشی به کمک فضای مجازی
غفاری گفت: با فضای مجازی امکان بهره برداری از فضای آموزشی گستره بیشتری یافته و عدالت آموزشی بیشتر فراهم شده است.

به گزارش پرسون، غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست خبری رونمایی از سامانه مرکز فرهنگی و اجتماعی دانشجویان کشور «باشگاه دانشجویان ایران»، گفت: در حال حاضر با توجه به استفاده از فضای مجازی امکان بهره برداری از فضای آموزشی گستره بیشتری یافته و عدالت آموزشی بیشتر فراهم شده است. با استفاده از فضای مجازی ظرفیت های مهم و مناسب راحت تر از گذشته قابل دسترس شده اند.

او در ادامه بیان کرد: سامانه مرکز فرهنگی و اجتماعی دانشجویان کشور «باشگاه دانشجویان ایران» امروز رونمایی می شود و هدف این سامانه این است که مهارت ها، توانایی ها و فرصت های بهره برداری از امکانات و ظرفیت های دانشجویان را برای جمعیت گسترده دانشجویی در سراسر کشور فراهم می کند.

معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: در حال حاضر در شرایطی هستیم که موضوع فواصل فیزیکی مطرح شده و برای رفع این مشکل نیاز به فناوری داریم.

غفاری تصریح کرد: زمانی که با کرونا مواجه شدیم به شکاف یا فاصله بین آموزش و فناوری‌های نوین پی بردیم. فناوری در زندگی اجتماعی اهمیت دارد و در زندگی امروز بسیار مهم است. افراد یک جامعه برای نیل به اهداف به امکاناتی که حاصل عرصه دیجیتال است نیاز دارند.

او ادامه داد: همواره در عرصه نظام آموزش عالی کشور و سایر کشور‌ها رفع فواصل فیزیکی و ارائه خدمات و امکانات به دانشجویان مطرح بوده است. همچنین موضوع عدالت آموزشی بسیار اهمیت دارد و امروزه با وجود امکاناتی که فضای مجازی ایجاد می‌کند جمعیت بیشتری مورد هدف قرار می‌گیرد.

غفاری افزود: براساس دغدغه‌هایی که در وزارت علوم وجود داشت تا مجموعه دانشجویان کل کشور از فرصت‌های آموزشی بهره‌مند شوند، سامانه باشگاه دانشجویان ایران راه اندازی می‌شود.

معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: این سامانه دو برنامه و هدف را دنبال می‌کند. نخست اینکه توانایی‌ها و مهارت‌هایی که برای استفاده از شیوه‌های نوین ارائه آموزش‌ها نیاز است، آموزش داده شود و نکته دوم اینکه در حوزه عدالت آموزشی فرصت‌های بهره برداری و استفاده از امکانات را برای جمعیت کش.ر فراهم کند. همراهی مجموعه‌های دانشگاهی با این سامانه نیز بسیار اهمیت دارد. ما پیش از کرونا نیز این سامانه را در دست احداث داشتیم که با شیوع کرونا قوت گرفت.

| 228245