مهمترین اخبار

آخرین اخبار

کارشناس مسایل غرب آسیا  در گفت‌وگو با پرسون:

گروه‌های مقاومت؛ رژیم صهیونیستی را وادار به تمکین می‌کنند

تقوی‌نیا، کارشناس مسایل سیاسی گفت: گروه‌های مقاومت به پشتوانه حمایت‌های مردمی در برابر بمباران بی‌وقفه ارتش اسرائیل کوتاه نیامده و پرتاب راکت را همچنان ادامه می‌دهند تا اراده خود و معادله مدنظرشان را به طرف صهیونیست دیکته کرده و او را به تمکین وادارند.

کارشناس مسایل غرب آسیا  در گفت‌وگو با پرسون:

گروه‌های مقاومت؛ رژیم صهیونیستی را وادار به تمکین می‌کنند

تقوی‌نیا، کارشناس مسایل سیاسی گفت: گروه‌های مقاومت به پشتوانه حمایت‌های مردمی در برابر بمباران بی‌وقفه ارتش اسرائیل کوتاه نیامده و پرتاب راکت را همچنان ادامه می‌دهند تا اراده خود و معادله مدنظرشان را به طرف صهیونیست دیکته کرده و او را به تمکین وادارند.