خورشید

ممکن است فعل‌وانفعالات بین اقیانوس ماگمایی اولیه زمین و اتمسفر هیدروژن مولکولی باعث تولید آب شده باشد. پژوهش‌های قبلی حاکی از آن بود که زمین و سایر سیارات سنگی منظومه شمسی، از قرص غبار و گازی که خورشید ما را در دوران جوانی خود احاطه کرده بود، شکل گرفته‌اند.

یک حفره جدید و غول‌پیکر که ۲۰ برابر زمین است، روی سطح خورشید مشاهده شده است که طوفان‌های خورشیدی را با سرعت ۱.۸ میلیون مایل در ساعت به سمت سیاره ما ساطع می‌کند.
در ماه‌های فصل زمستان آفتاب دیرتر طلوع و زودتر غروب کرده و سرمای هوا میزان نور خورشیدی که به ما می‌رسد را محدود می‌کند. به عنوان مثال ممکن است زمانی که هوا تاریک است به محل کار بروید و هنگامی که هوا تاریک است هم از سر کار به منزل برگردید در نتیجه تمام طول روز را در فضای بسته و دور از نور آفتاب سپری کنید.