تفکیک جنسیتی

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص عدالت در خانواده و عدالت برای زنان، درباره برنامه‌های معاونت زنان در خصوص عدالت جنسیتی گفت: عدالت جنسیتی از برنامه‌های ما است. شعار دولت عدالت محوری است.
شاخص های خانواده در ستاد ملی زن و خانواده با پشتوانه علمی و تحقیقی که می تواند به تقویت بنیان خانواده ایرانی کمک کند به تصویب رسید؛ ولی متاسفانه مانند تحقق عدالت جنسیتی که تکلیف قانون برنامه ششم بود و هنوز هم اعتبار دارد، به فراموشی سپرده شده، در حالی که اینها همه مصوب ستادی فرابخشی و فراقوه ای بوده و جنبه قانونی دارند.
پدیده «نوسان سیاست» پس از انتخابات سال 1384 نیز دستگاه اجرایی کشور را دچار رکود کرد و اکنون این دومین بار است که این وضعیت خود را به رخ می‌کشد. نوسان سیاست‌ها به این معنی است که یک دولت می‌آید و مجموعه‌ای از سیاست‌ها را اجرا می‌کند و پی می‌گیرد، ولی دولت بعدی آنها را رها کرده و از اولویت‌هایش خارج می‌کند یا تقلیل می‌دهد. این پدیده سم مطلق برای برنامه‌ریزی در حوزه‌های غیرسیاسی مانند زنان و کودکان، محیط زیست یا فعالیت‌های اجتماعی مردم محور است ، چراکه این حوزه‌ها نباید تابع تغییر رویکردهای سیاسی مانند جابه‌جایی جناح‌های مختلف در راس دستگاه اجرایی باشند، بلکه باید در مجموعه برنامه‌های مستمر حاکمیت قرار گیرند.
یک قدم تا دیوار کشی تندروها در پیاده‌رو

روحانی چند سال پیش درباره دیوارکشی بین زن و مرد هشدار داده بود

درست زمانی که رهبری از همدلی و اتحاد می‌گویند، زاکانی هم‌پیمان با رئیسی در شهرداری تصمیم می‌گیرد در مترو دیوار بکشد بین زنان و مردان، آن‌هم دیوار به قول خودش فلزی.