موفقیت

داشتن مهارت های اجتماعی به شما کمک می کند در موقعیت های اجتماعی سخت یا جدید دچار اضطراب نشوید. این مهارت ها می توانند ارتباطات عاطفی، حل مسائل و روابط شما را با دیگران تسهیل کنند. در این درس با مهارت‌های اجتماعی آشنا می‌شویم که نحوه ارتباط شما را با دنیا تعیین می‌کنند و در نتیجه بر بسیاری از جنبه‌های زندگی روزمره شما تأثیر می‌گذارند.
به نظرتان سرعت پردازش ذهن در حالت خودآگاه بیشتر است یا در حالت ناخودآگاه؟ ذهن ناخودآگاه ما توانایی پردازش ۴۰ میلیون بیت داده در ثانیه را دارد. به بیان دیگر مغز ما در هر ثانیه، به مقدار ۴۰ میلیون بیت داده و اطلاعات را از محیط گرفته و پردازش می‌کند. هنوز چنین کامپیوتری تولید نشده است که اندازه سرعت پردازش ذهن ناخودآگاه ما سرعت و قدرت داشته باشد.
مدیریت زمان یکی از دغدغه های مهم بسیاری از ماست . داشتن مهارت مدیریت کردن زمان خوب شما را قادر می سازد تا هوشمندانه تر کار کنید. آگاه شدن از رفتارهای خود و ایجاد تغییرات ساده در روتین و عادات زندگی به حذف حواس پرتی و تقویت هر چه بیشتر تمرکز و خلاقیت کمک می کند.
مهارت‌های مدیریتی بنا به دلایل بسیاری زیادی مهم هستند. این مهارت‌ها باعث می‌شوند که شما مدیری باشید که باعث افزایش انگیزه کارمندان خود می‌شوید، تصمیمات خوبی بگیرید، راهنمای خوبی باشید، یک نمونه اخلاقی و رفتاری الهام بخش باشید، خلاقیت و نوآوری داشته باشید و با همه بتوانید به خوبی ارتباط برقرار کنید.