خوزستان

مهمترین اخبار

در تماس با استانداران اصفهان و خوزستان صورت گرفت؛

ضرب الاجل وزیر کشور برای پیگیری درمان نوجوان فداکار ایذه‌ای

وزیر کشور در تماس تلفنی با استانداران اصفهان و خوزستان، پیگیری عاجل درمان نوجوان فداکار ایذه‌ای و رسیدگی به خانواده وی برای تأمین هزینه‌های درمان او را خواستار شد.
از پشت پرده ماجرای استاندار نجومی بگیر تا دیدار با یک شاخ اینستاگرامی؛

برای حفظ آبرو تدبیر کنید!

افزایش انتقادات به انتصاب استانداران ویژه خوزستان و سیستان و بلوچستان از یک سو و همزمانی آن با انتشار فیش های پر حرف و حدیث مدرس خیابانی جنجال جدیدی برای دولت رئیسی رقم زد.
معاون درمان علوم پزشکی اهواز عنوان کرد

لزوم راه‌اندازی تیم‌های سیار واکسیناسیون در خوزستان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تاکید بر لزوم تسریع واکسیناسیون، گفت: با این حرکت لاک‌پشتی هیچ چیزی دست‌مان را نمی‌گیرد و اگر واکسیناسیون کامل انجام نشود آثار منفی خواهد داشت.
مدیر کل بنادر و دریانوردی آبادان از پایان عملیات مهارآلودگی ناشی از مشتقات نفت در اروندرود پس از چهار روز تلاش تیم عملیات مقابله با آلودگی بندر آبادان خبر داد.