اولین دستور فوری مسعود پزشکیان + سند

رئیس جمهور منتخب دولت چهاردهم در نامه ای به محمد مخبر نوشت: در وزارتخانه ها و معاونت های ریاست جمهوری از هرگونه عزل و نصب نیروی جدید خودداری گردد.

تصویر اولین دستور فوری مسعود پزشکیان + سند

به گزارش سایت خبری پرسون، رئیس جمهور منتخب دولت چهاردهم در نامه ای به محمد مخبر نوشت: در وزارتخانه ها و معاونت های ریاست جمهوری از هرگونه عزل و نصب نیروی جدید خودداری گردد.

منبع: اعتمادآنلاین

706160