ترور سرهنگ «حمید عبدالدبی» در نقاط مرزی

منابع امنیتی از ترور یک سرهنگ ارتش عراق در نقاط مرزی از سوی شبه نظامیان مسلح خبر دادند.
تصویر ترور سرهنگ «حمید عبدالدبی» در نقاط مرزی

به گزارش سایت خبری پرسون، فرماندهی نیروهای مرزی در ارتش عراق با صدور بیانیه ای از شهادت سرهنگ «حمید عبد الدبی» در منطقه سوم مرزی عراق خبر داد.

بنابراین گزارش، این سرهنگ عراقی از سوی شبه نظامیان مسلح در حین انجام ماموریت های محوله در حفظ امنیت مرزها و جلوگیری از قاچاق کالا و انسان ترور شده است.

فرماندهی نیروهای مرزی ارتش عراق از پیگیری جدی این اقدام جنایتکارانه تا زمان بازداشت عوامل آن خبر داده است.

منبع: مهر

705969