مشارکت در انتخابات از مرز ۴۰ درصد عبور کرد

بر اساس برآورد میدانی مهر، با افزایش حضور رای‌دهندگان در شعب اخذ رای، مشارکت از ۴۰ درصد عبور کرد.

تصویر مشارکت در انتخابات از مرز ۴۰ درصد عبور کرد

به گزارش سایت خبری پرسون، بر اساس برآورد میدانی، با افزایش حضور رای‌دهندگان در شعب اخذ رأی در سراسر کشور، مشارکت دور دوم انتخابات از ۴۰ درصد عبور کرد. در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۴.۵۳۵.۱۸۵ شرکت کرده بودند که تا ساعت ۲۰:۲۵ امشب، این رکورد شکسته شد.

منبع: خبرگزاری مهر

705510