ایران شریک تصمیم‌گیری‌های سازمان همکاری شانگهای

سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان عنوان کرد به برکت ابتکار دولت شهید رئیسی ایران در تصمیم‌گیری‌های سازوکار سیاسی-امنیتی بین‌المللی شانگهای شریک است.

تصویر ایران شریک تصمیم‌گیری‌های سازمان همکاری شانگهای

به گزارش سایت خبری پرسون، علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اگر تا دیروز فقط «همکار» کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بودیم، اما اکنون به برکت ابتکار دولت شهید رئیسی «شریک در تصمیم‌گیری» اعضای این سازوکار سیاسی-امنیتی بین‌المللی هستیم.

وی ادامه داد: حضور دکر مخبر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران در بیست و چهارمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان، تاکیدی بر این واقعیت است که مشارکت فعال در سازوکارهای این سازمان، انتخاب راهبردی ایران برای تعمیق و ارتقای نقش موثر خود در عرصه چندجانبه گرایی است.

منبع: ایرنا

705423