چرا ستاد پزشکیان از برخی رسانه‌ها شکایت کرد؟

روزنامه اصولگرای جوان که رئیس ستاد پزشکیان از آن به اتهام مداخله در انتخابات شکایت کرده نوشته: نمی‌شود که همه منتقدان را از دم تیغ شکایت بگذرانید! شاید هم ستاد مذکور از هم اکنون، برنامه پرونده‌سازی چهارساله برای رسانه‌های منتقد را در دولت احتمالی خود کلید زده است!
تصویر چرا ستاد پزشکیان از برخی رسانه‌ها شکایت کرد؟

به گزارش سایت خبری پرسون، رسانه‌های حامی پزشکیان متن نامه‌ای را منتشر کرده‌اند که علی عبدالعلی‌زاده، رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان به رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد انتخابات کشور و همچنین دادستان کل کشور و سخنگوی شورای نگهبان مدعی «مداخلات آشکار و نهان» برخی رسانه‌های به زعم او «حاکمیتی» در انتخابات «علیه پزشکیان و تبلیغ به نفع رقیب» شده است.

عبدالعلی زاده در این نامه مشخصاً از روزنامه‌های کیهان و جوان و فرهیختگان و خبرگزاری‌های فارس و تسنیم و دانشجو نام برده است. عبدالعلی‌زاده خواستار رسیدگی قضایی و در واقع برخورد با این رسانه‌ها شده است.

توصیه به پزشکیان این است که با توصیه و انتقادات اهل رسانه صبوری کنند. شاید در انتخابات پیروز شدید و قرار است چهار سال در رأس قوه مجریه باشید، نمی‌شود که همه منتقدان را از دم تیغ شکایت بگذرانید! شاید هم ستاد مذکور از هم اکنون، برنامه پرونده‌سازی چهارساله برای رسانه‌های منتقد را در دولت احتمالی خود کلید زده است!

منبع: روزنامه جوان

695139