نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به پُُرسون:

شهرداری وظیفه ای در قبال تجهیز دفتر نماینده مجلس ندارد/ دفاتر نمایندگان سابق به شهرداری بازگردانده می شوند

نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: شهرداری به خیلی از مجموعه و نهادهای دیگر در شهر کمک می کند اما وظیفه ای در این خصوص ندارد و در جایی از قانون نیامده است که شهرداری باید دفاتر نماینده مجلس را تجهیز کند.
تصویر شهرداری وظیفه ای در قبال تجهیز دفتر نماینده مجلس ندارد/ دفاتر نمایندگان سابق به شهرداری بازگردانده می شوند

به گزارش سایت خبری پرسون، در پی حاشیه های ایجاد شده درخصوص تجهیز دفتر برخی از نمایندگان توسط شهرداری مشهد، خبرنگار پُرسون ضمن پیگیری موضوع، به سراغ ایمان فرهمندی نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد رفته است و صحت و سقم تجهیز دفتر یک نماینده مجلس شورای اسلامی توسط شهرداری مشهد را جویا شده است.

در ادامه سوال خبرنگار پُرسون و پاسخ فرهمندی عضو همیشه پاسخگو و نائب رئیس شورای شهر مشهد را با هم میخوانیم:

خبرنگار پُرسون: جناب فرهمندی موضوعی بسیار مهمی این روزها در محافل مختلف شنیده میشود که به منظور شفاف سازی لازم است بدان پاسخ داده شود. گفته میشود یکی از نمایندگان مجلس از شهرداری مشهد درخواست تامین بیش از50 نوع اقلام و تجهیز دفتر کار خود را در مشهد داشته است؛ بفرمایید آیا تبصره یا قانونی در این خصوص وجود دارد که به مدیریت شهری اجازه بدهد از منابع شهرداری برای این موضوع استفاده کند؟ آیا شهرداری ها وظیفه ای در این خصوص دارند؟ بسیاری از شهروندان مشهدی میگویند و معتقدند منابع شهرداری بهتر است صرف بهبود و یا تجهیز مبلمان شهری شود. در این خصوص شفاف سازی میفرمایید؟


فرهمندی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد: خیر، شهرداری وظیفه ای بابت تجهیز دفاتر کار نمایندگان مجلس ندارد؛ البته شهرداری به جهت اینکه بالاخره یک نهاد مردمی و عمومی است و نماینده مجلس در اصل نماینده مردم هستند می تواند به آنها کمک کند.

شهرداری به خیلی از مجموعه و نهادهای دیگر در شهر کمک می کند اما وظیفه ای در این خصوص ندارد و در جایی از قانون نیامده که شهرداری باید دفاتر نماینده مجلس را تجهیز کند.


خبرنگار پُرسون: لطفا بفرمایید مدیریت شهری در حوزه مکان و دفتر کار می تواند کمک کند یا در خصوص تامین تجهیزات نیز می تواند ورود کند؟

فرهمندی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد: شهرداری در حدی که تجهیزات اولیه دفتر نیاز دارد می تواند کمک کند تا نماینده مجلس تواند کارش را انجام دهد، جلسه ای برگزار و از مردم پذیرایی کند که در این خصوص ما می توانیم کمک هایی انجام دهیم اما تاکید می کنم وظیفه ای دراین خصوص بر عهده شهرداری نیست.


خبرنگار پُرسون: اگر شهرداری بخواهد در زمینه تامین تجهیزات دفتر نماینده مجلس کمک کند از کدام ردیف بودجه استفاده می شود؟

فرهمندی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد: برای انجام این کمک می توان از ردیف بودجه" کمک به افراد" استفاده کرد.


خبرنگار پُرسون: شنیده شده است حدود چند ماهی است که برخی از نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسلامی دفاتری که در آن مستقر بوده اند را به افراد دیگر داده اند؛آیا به عنوان عضو شورا از اموال و دارایی های شهرداری مطلع هستید؟ آیا صحت دارد؟ سرنوشت دفاتری که توسط شهرداری به این افراد واگذار شده بود، چه شده و چه می شود؟

فرهمندی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد: این دفاتر به امانت در اختیار نمایندگان سابق بوده است و باید به شهرداری بازگردانده شوند.

695036

مطالب مرتبط