اثرات مخرب قطعنامه شورای حکام علیه ایران

نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام به المانیتور گفت: در قطعنامه «اثر مخربی» بر تعامل آینده خواهد داشت.

تصویر اثرات مخرب قطعنامه شورای حکام علیه ایران

به گزارش سایت خبری پرسون، دفتر نمایندگی دائم کشورمان در نیویورک خاطرنشان کرد: تصمیم کشورهای در شورای حکام سازمان ملل غربی هم عجولانه و هم غیرعاقلانه بود. بی شک بر روند تعامل دیپلماتیک و همکاری های سازنده تأثیر مخربی می‌گذارد.

منبع: ایسنا

681331