نگاهی به لباس جالب شاطرها در دربار ناصرالدین شاه قاجار

کلمۀ شاطر در زبان عربی به معنی زرنگ، زیرک و تیزپا است. در دوران قاجار این کلمه به خدمتگزاران سلطنتی اطلاق می‌شد که پیاده همراه کالسکۀ شاه حرکت می‌کردند و می‌دویدند.
تصویر نگاهی به لباس جالب شاطرها در دربار ناصرالدین شاه قاجار

به گزارش سایت خبری پرسون، شاطرهای شاهی لباس‌های جالبی داشتند. آن‌ها سرداری ماهوتی با رنگ قرمز ملیله‌دوزی شده تنشان بود؛ جوراب سفید ساقه‌بلند به پا می‌کردند و تابستانها گیوه و زمستانها کفش سفید می‌پوشیدند. آن‌ها همچنین کلاه بلند ماهوتی آبی بر سر می‌گذاشتند و پرهای رنگارنگ به کلاهشان می‌زدند.

منبع: فرادید

679845