سایه روشن تعطیلی شنبه ها

تعطیلی شنبه اولویت بسیار بهتر و بیشتری نسبت به تعطیلی پنجشنبه دارد و رابطه کشور به جای ۳ روز به ۴ روز با دنیا افزایش می یابد که از این جهت مثبت خواهد بود.
تصویر سایه روشن تعطیلی شنبه ها

به گزارش سایت خبری پرسون، مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی نوشت: در شرایط کنونی کشورمان ۳ روز بیشتر با دنیا ارتباط نــدارد و ارتباطات بین المللی ایران به لحاظ زمانی به دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه خلاصه می شود.

چرا که پنجشنبه و جمعه ایران و شنبه و یکشنبه نیز کشورهای دیگر تعطیل هستند. در حالی که امروز حتی برخی کشورهای اسلامی هم روزهای جمعه و شنبه تعطیل هستند. بنابراین اگر قرار اســت که با وضعیت فعلی پیش برویم و تعامل با جامعه جهانی در دستور کار قرار نگیرد تفاوتی در اینکه چه روزی تعطیل باشد، نیست. اما اگر قرار است که سیاست تعامل با جامعه جهانی در دستور کار قرار گیرد و با دنیا و کشورهای منطقه تجارت کنیم هر چه این فاصله کمتر شود بهتر است. بنابراین اینکه شنبه تعطیل شود نسبت به پنجشنبه بسیار بهتر و مطلوب تر است و به نفع اقتصاد ایران است.

هر چند که مشکل اقتصاد ایران صرفا مساله تعطیلی پنجشنبه ها یا شنبه ها نیست و حل نمی شود بلکه باید مدیریت و درایت دولت در جهــت تعامل با جامعه جهانی و از بین بردن تحریم های ظالمانه و برخورد علمی و کارشناسی با معضلات در جهت حفظ منافع ملی ملت ایران باشــد. بنابراین تعطیلی شنبه اولویت بسیار بهتر و بیشتری نسبت به تعطیلی پنجشنبه دارد و رابطه کشور به جای ۳ روز به ۴ روز با دنیا افزایش می یابد که از این جهت مثبت خواهد بود.

اکثر کشورهای اسلامی هم این تعطیلی را دارند به عنوان نمونه ترکیه در کنار دست خودمان و کشورهای دیگری مثل آذربایجان و سایر کشورهای آمریکا و اروپا ولی نباید صرفا مشکل را در این موضوع جست وجو کرد. البته نه اینکه این مساله تعطیلی شنبه ها تاثیری نداشته باشد، اما تاثیر آن به شرطی است که دولت سیاست تعامل با جامعه جهانی را در دستور کار خود قرار دهد.

یکی از معضلات اقتصاد ایران بسته بودن اقتصاد است که تنها به نفع کاسبان تحریم، رانتخواران و کلاهبرداران است. هر چه ارتباط بین المللی و جهانی ایران شفاف و بیشتر شود قطعا در مبارزه با فساد و رانت می توانیم موفق باشیم. البته هر اندازه که تعطیلی شنبه ها امری مطلوب و خوب است کاهش ساعت کار امر منفی و نامطلوب تلقی می شود ا گر بنابر کاهش ساعت کار کارمندان است پس چرا دولت اکنون اضافه کار می دهد؟ اکنون دولت در همه وزارتخانه ها به کارکنان خود اضافه کار می دهد پس چرا ساعت کار را کم می کند؟ لذا این رویه نشان می دهد که سیستم اداری نا کارآمد است. مگر در دنیا ساعات کاری چطور است. باید تجربه کاری دنیا در نظر گرفته شود و سپس اتخاذ تصمیم کنند.

اگر ساعت کار اضافه است پس چرا دولت به کارکنان خود اضافه کار می دهد؟ در نتیجه کشوری که قرار است به رشد 8 درصد برسد اینگونه تصمیماتی مثل کاهش ساعت کار کارکنان تصمیم چندان درستی نیست. این نوعی تضاد در تصمیم است که از سویی بخواهیم یک روز را تعطیل کنیم و از طرفی ساعت کار کارکنان نیز کاهش پیدا نکند و با هم قابل جمع نیست.

منبع: آرمان ملی

668919