تصمیم مهم و جدید درباره امتحانات نهایی دانش‌آموزان

سرپرست سازمان ملی سنجش گفت: در سال‌های آینده امتحانات نهایی وزارت آموزش و پرورش ذیل طراحی و مدیریت سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور است. البته برای طراحی روش‌های اجرا با وزارت آموزش و پرورش تعامل خواهیم داشت، اما مسئولیت برگزاری امتحانات نهایی به طور کامل بر عهده سازمان ملی سنجش است.
تصویر تصمیم مهم و جدید درباره امتحانات نهایی دانش‌آموزان

به گزارش سایت خبری پرسون، عبدالرسول پورعباس سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور درباره وضعیت برگزاری امتحانات نهایی از طراحی سوالات تا اجرا و تصحیح آن از سال آینده گفت: سازمان سنجش از گذشته در تعامل با وزارت آموزش و پرورش به آن‌ها کمک می‌کرده است و در سال ۱۴۰۳ مسئولیت برگزاری امتحانات نهایی با وزارت آموزش و پرورش است و تغییری نداریم.

وی افزود: جلسه‌ای را با وزارت آموزش و پرورش برگزار خواهیم کرد تا در حوزه نظارت و اجرای امتحانات نهایی سال ۱۴۰۳ به این وزارتخانه کمک کنیم.

پورعباس ادامه داد: در سال‌های آینده امتحانات نهایی وزارت آموزش و پرورش ذیل طراحی و مدیریت سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور است. البته برای طراحی روش‌های اجرا با وزارت آموزش و پرورش تعامل خواهیم داشت، اما مسئولیت برگزاری امتحانات نهایی به طور کامل بر عهده سازمان ملی سنجش است.

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور بیان کرد: برای برگزاری آزمون استاندارد موارد مختلفی همچون آزمون‌سازی، اجرا و تصحیح را داریم و برای همه آن‌ها برنامه‌ریزی خواهیم کرد. حتی ممکن است در رشته‌هایی که رقابت میان داوطلبان زیاد است، مدل طراحی سوالات متفاوت با رشته‌هایی باشد که رقابت در آن‌ها سنگین نیست.

منبع: تسنیم

668609