امروز هم جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت

سیصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی کار امروز بدون نتیجه پایان یافت.
تصویر امروز هم جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت

به گزارش سایت خبری پرسون، سیصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی کار امروز هم بدون نتیجه پایان یافت و ادامه چانه زنی به فردا دوشنبه ۲۸ اسفند ساعت ۱۴ موکول شد.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار به مهر گفت: نمایندگان جامعه کارگری مجری خواسته موکلین خود (کارگران) بوده و در صورت عدم توجه به پیشنهادهای نمایندگان جامعه کارگری مصوبه تعیین دستمزد را امضا نخواهند کرد.

منبع: تسنیم

614494