بهترین و بدترین مدل‌های خواب برای جلوگیری از مشاجره با همسرتان هنگام شب+مدل‌های محبوب خواب برای زوجین

نتیجه یک نظرسنجی نشان می‌دهد که در چه مدل یا حالت دراز کشیدنی در کنار همسرتان در رختخواب ممکن است به چیزی بیش از یک شب بیقرار منجر شود.
تصویر بهترین و بدترین مدل‌های خواب برای جلوگیری از مشاجره با همسرتان هنگام شب+مدل‌های محبوب خواب برای زوجین

به گزارش سایت خبری پرسون به نقل از دیلی میل، نظرسنجی‌ای صورت گرفته از ۲۰۰۰ بریتانیایی انجام شد نشان داد که دراز کشیدن پشت به هم موقعیت مورد علاقه افراد بود.

در مقابل، ۱۱ درصد از زوج‌هایی که در طول شب محکم یکدیگر را در آغوش می‌گیرند بیش از دو برابر از صمیمیت لذت می‌بردند.

مدل‌های محبوب خواب برای زوجین به شرح ذیل بوده اند: پشت به همسر ۳۹ درصد، پوزیشن اصطلاحا قاشقی (در آغوش گرفتن هنگام خوابیدن) ۲۹ درصد، پوزیشن افراد تنها (کسانی که هرگز لمس نمی‌کنند) ۲۴ درصد، چهره به چهره (بینی به بینی، با کمی فاصله) ۱۳ درصد.

هم چنین، مدل‌های نامحبوب برای زوجین هنگام خواب در کنار یکدیگر به شرح ذیل بوده اند: به اصطلاح بغل کننده‌های خرس (در آغوش گرفتن چهره به چهره) ۱۱ درصد، خوابیدن همراه با حیوان خانگی در رختخواب ۹ درصد، ستاره دریایی (در آن فرد به پشت خوابیده و دست‌ها در کنار بالش به سمت بالا قرار می‌گیرند) ۸ درصد، پوزیشن شریک خودخواه یکی از آن دو لحاف را به دور خود پیچیده و طرف دیگر را بدون لحاف رها کرده است ۸ درصد، خوابیدن در انتهای تخت ۴ درصد.

منبع: فرارو

612380