علی مطهری لیست می دهد؟

یک خبرگزاری دولتی مدعی شده است که علی مطهری آماده برای بستن لیست در انتخابات پیش روست.
تصویر علی مطهری لیست می دهد؟

به گزارش سایت خبری پرسون، این رسانه مدعی شده است؛ با تغییر حوزه انتخابیه محمدباقر نوبخت از تهران به رشت، مسئولیت بستن لیست انتخاباتی اصلاح طلبان به علی مطهری موکول شده است.

جلسات احزاب اصلاح طلب و اعتدال توسعه‌ای‌ها با علی مطهری ادامه دارد و به زودی چینش این لیست مشخص خواهد شد.

پیگیری‌ها حکایت از این دارد که برخی از چهره ها و اعضای احزاب اصلاح طلب همچون حزب اعتماد ملی، حزب ندای ایرانیان، حزب اسلامی کار، خانه کارگر، حزب کارگزاران سازندگی، حزب اعتدال و توسعه تایید صلاحیت شده اند و در لیست علی مطهری حضور خواهند داشت.

منبع: برنا

599702