هوای تهران در وضعیت «ناسالم» برای گروه‌های حساس

میانگین شاخص کیفیت هوا، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم‌اکنون بر روی عدد ۱۰۶ قرار گرفته است.
تصویر هوای تهران در وضعیت «ناسالم» برای گروه‌های حساس

به گزارش سایت خبری پرسون، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۱۰۶ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس «ناسالم» شد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۱۰۷ قرار داشت و کیفیت هوا ناسالم بوده است.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۲۰۹ روز هوای قابل قبول، ۹۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

منبع: میزان

599274