فوت و فن میخکوب کردن و حرف زدن با همسرتان

کم نیستند زن هایی که اعتراض می کنند، همسرشان توجهی به صحبت های او نمی کند. می گویند، با شوق و ذوق ساعتی برای او حرف می زنیم اما نگاه هم نمی کند.
تصویر فوت و فن میخکوب کردن و حرف زدن با همسرتان

به گزارش سایت خبری پرسون، همانطور که نگاهش به تلویزیون یا صفحه موبایل است، فقط سرش را تکان می دهد. اغلب زن ها بی اهمیت بودن شوهرشان به هنگام صحبت کردن را فقط یک جور معنا می کنند. «شوهرم من را دوست ندارد و از من خسته شده است.» به باور محبوبه شادنیا، مشاوره خانواده و بهزیستی، این مهم می تواند دلایل دیگری داشته باشد. در این باره با او گفت و گو می کنیم.

حرف تکراری نزنید

اولین مانعی که مرد نسبت به همسرش بی تفاوت است، خود زن است. او می گوید: «وقتی زن با بی حالی حرف می زند یا مرتب از کلمات تکراری استفاده می کند. قطعا مرد تمایلی ندارد به صحبت های او گوش کند. چرا که تصور می کند دوباره همسرم می خواهد غر بزند و از این و آن گله کند. یک خانم عاقل باید مهارت اجتماعی و کلامی خود را تقویت کند. زن ها این توانمندی را دارند. او می تواند اتفاقات ساده و پیش پا افتاده را با آب و تاب و هیجان برای شوهرش تعریف کند. در این صورت مرد مشتاق خواهد شد بقیه ماجرا را بشنود.»

سرزنش کردن ممنوع

بعضی از خانم ها وقتی سر حرف را باز می کنند، از هر 10 کلمه 8 کلمه آن سرزنش و طعنه است. مردها دوست ندارند تذکر بشنوند و سرزنش بشوند. شادنیا می گوید: «زنی که مدام مرد را توبیخ می کند در واقع همیشه او را مقسر قلمداد می کند. مرد حس خوبی به این موضوع ندارد. زن یک تنه حرف می زند و اجازه نمی دهد مرد کلامی به زبان بیاورد. بعضی از خانم ها پیش داوری می کنند. به اصطلاح خود ذهن خوانی می کنند. خیال پردازی و داوری ناعادلانه آفت زندگی مشترک است.» گاهی اوقات تا خانم ها شروع به حرف زدن می کنند مرد نصیحت می کند. این یکی از شگردهای مردانه است برای اینکه حق اعتراض را از همسر خود بگیرند. در چنین شرایطی حق انتخاب را به زن می دهند. هر چه دوست داری انجام بده. هر چه دوست داری درست کن و ... . تا اگر اشکالی پیش آمد زن خودش را مقصر بداند نه شوهرش را.

زمینه مجادله را فراهم نکنید

مردها معمولا با صدای بلند صحبت می کنند. اگر خانمی این مسئله را عادت همیشگی همسرش بداند دیگر با او مجادله نخواهد کرد. این مشاور توصیه می کند: «خانم ها در موقع حرف زدن با همسر باید بتوانند بحث را به نفع خود منحرف کنند. ولی اشتباهی که اغلب انجام می دهند. اینکه دقیقا روی موضوع بحث زوم کرده و کار را به مجادله می کشانند. این کار باعث دلزدگی می شود. بنابراین اگر ذهن خوانی می کنید به روی خود نیاورید چرا که سرانجامش به دلزدگی ختم می شود.»

منبع: همشهری آنلاین

561011