چگونه فضای مجازی بر روابط زوجین تاثیر می گذارد؟

یک روانشناس از علل تاثیرگذاری فضای مجازی بر روابط زناشویی گفت.
تصویر چگونه فضای مجازی بر روابط زوجین تاثیر می گذارد؟

به گزارش پرسون، آزیتا قریب، روانشناس اظهار کرد: تاثیرگذاری فضای مجازی بر روابط زناشویی به عوامل مختلفی بستگی دارد. در زیر تعدادی از این علل را بررسی می‌کنیم.

آسانی دسترسی

او بیان کرد: فضای مجازی با ارائه دسترسی آسان و بی‌محدود به اینترنت و ابزار‌های ارتباطی افراد را قادر می‌سازد تا با سرعت و آسانی با دیگر اشخاص جدید ارتباط برقرار می کند.این آسانی دسترسی می‌تواند موجب جذب افراد به روابط جدید و خیانت در فضای مجازی شود.

انجام فعالیت‌های مخفی

قریب تصریح کرد: فضای مجازی به افراد امکان می‌دهد تا به صورت مخفیانه و بدون شناخته شدن، توسط همسر بدون توجه به رابطه فعلی ارتباط برقرار کنند. این امر باعث می‌شود که برخی افراد ترغیب شوند تا روابط مخفیانه و خیانت را در فضای مجازی ادامه دهند.

نیاز به تأیید و احساس قدرت

او گفت: برخی افراد به دنبال تأیید اجتماعی و احساس قدرت هستند. فضای مجازی این امکان را می دهد تا با ارائه تصاویر مطلوب از نظر خودشان اما به صورت مصنوعی فراهم کنند. این می‌تواند باعث شود که برخی افراد به جستجوی روابط مخفیانه و خیانت در فضای مجازی بپردازند تا احساس تأیید و قدرت را تجربه کنند.

فرصت‌های ارتباطی گسترده -کمبود ارتباط و رضایت

قریب تصریح کرد: فضای مجازی امکان ایجاد ارتباطات گسترده با افراد متعدد را فراهم کرده و این فرصت‌های ارتباطی گسترده می‌تواند باعث شود که برخی افراد در جستجوی روابط جدید باشند تا نیازهایشان را برآورده کنند.

انواع محتوا‌های مستهجن

او گفت: فضای مجازی پر از محتوا‌های مستهجن و تحریک‌کننده است که می‌تواند به عاملی برای خیانت مردان در فضای مجازی تبدیل شود. افراد ممکن است به دنبال تماشای محتوا‌های جنسی ارتباطات جنسی مجازی یا روابط مخفیانه باشند که این محتوا‌ها ارائه می‌دهد.همچنین افزایش خیانت در فضای مجازی ممکن است به دلیل تغییر فرهنگ و نحوه برخورد با روابط و ارتباطات در جوامع مدرن باشد. عوامل فوق فقط بخشی از تعداد زیادی علل هستند که می‌توانند به افزایش خیانت در فضای مجازی منجر شوند. اگر ۹۹% افرادی که بهشان خیانت شده را نگاه کنید، می‌بینید نه تنها چیزی کم نداشتن بلکه خیلی بیشتر از لیاقت طرف مقابلشان کامل بوده اند. خیانت از جایی شروع میشود که خودتان را گول می زنید و می گویید به خودم اطمینان دارم و قصد خیانت ندارم.

خیانت از یه درد و دل ساده شروع میشود

قریب تصریح کرد: طرف مقابل می‌تواند هر فردی باشد. در ابتدا تصور می کنید که طرف مقابل گوش شنوا داشته و به خوبی تو را درک می کند، د ر صورتی که از اولین فرصت استفاده کرده و چشم بر روابط دوستانتان می بندد و دست به خیانت می زند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

548423