تله‌های عاطفی و راه‌های مقابله با آن

حتما برای شما پیش آمده که بخواهید کاری را مطابق میلتان انجام دهید، اما در عوض یکی از نزدیکانتان از والدین تا خواهر و برادر تا همسر و ..، طوری با شما رفتار می‌کنند که احساس ضعف به شما دست می‌دهد و از تصمیمتان منصرف می‌شوید.

به گزارش پرسون، اما در قبال این رفتارها و باج‌گیری‌های عاطفی چه باید بکنیم؟ این ویدئو را ببینید.

منبع: خبر فوری

546755