یک کارشناس:

صنایع دستی همیشه رو به افول بوده است

یک کارشناس صنایع دستی گفت: عوامل مختلفی برای معرفی صنایع دستی وجود دارد اما چون صنایع دستی جدی گرفته نشده همیشه در حال افول است.
تصویر صنایع دستی همیشه رو به افول بوده است

به گزارش سایت خبری پرسون، مهروز هویدامرعشی، با بیان این‌که جامعه باید هنر صنایع دستی را شناخته و به آن‌ واقف شود گفت: به اندازه کافی معرفی صنایع دستی انجام نمی‌شود تا عموم مردم جذب آن شوند.

این کارشناس فرش اظهار کرد: متاسفانه صنایع دستی یا هر هنر اصیل و واقعی دیگری طرفدار ندارد و اغلب از هنرهای غیراصلی بیشتر استقبال می‌شود. به عنوان مثال فرش ماشینی بیش‌تر از فرش دستباف طرفدار دارد.

هویدامرعشی با این باور که برای معرفی صنایع دستی باید از چند جنبه به آن توجه کرد گفت: برای معرفی صنایع دستی باید از گردشگران، مسافران و بوم‌گردها کمک گرفت.

او همچنین با اشاره به ثبت جهانی هنر کپوبافی دزفول خاطرنشان کرد: می‌توان از طریق مراکز گردشگری پربازدید کپوبافی را بیش‌تر به گردشگران معرفی کنیم و می‌توان به کپوبافی به عنوان جنسی فاخر نگاه کرد. برای معرفی کپوبافی ابتدا باید مسئولان به آن توجه نشان دهند تا بعد مردم از آن استقبال کنند.

منبع: ایسنا

510031