رییس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران:

خودکشی‌ها در ایران نسبت به جهان بسیار کمتر است

رییس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران گفت: آمارهایی از کشور آمریکا وجود دارد که نشان می‌دهد از بین افرادی که بر اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند تقریبا ۴۵ درصد به سیستم مراقبت‌های بهداشتی در یک ماه قبل از مرگ خود مراجعه کرده‌اند در حالی که تنها ۲۰ درصد در آن دوره به یک متخصص سلامت روان مراجعه کرده‌اند
تصویر خودکشی‌ها در ایران نسبت به جهان بسیار کمتر است

به گزارش پرسون، حمید یعقوبی در نشست روز جهانی پیشگیری از خودکشی به معرفی یک برنامه جامع و مبتنی بر شواهد برای پیشگیری از خودکشی؛ مدل خودکشی صفر در نظام بهداشتی درمانی پرداخت و گفت: تعداد خودکشی در ایران در مقایسه با جهان بسیار کمتر است.
وی با بیان اینکه خودکشی قابل پیشگیری است، گفت: این جمله هم درست و هم نادرست است. اگر قابل پیشگیری بود به گونه‌ای که به طور کلی این پدیده را به صفر برسانیم اکنون این همه خودکشی در دنیا نداشتیم. در حالی که سالانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در دنیا بر اثر خودکشی می‌میرند. خودکشی به معنای واقعی کلمه به ویژه خودکشی اقدام به خودکشی قابل پیشگیری نیست اما بعد از اینکه فردی اقدام کرد و وارد سیستم بهداشتی درمانی شد می‌توان از اقدام مجدد وی به خودکشی پیشگیری کرد.

یعقوبی افزود: آمارهایی از کشور آمریکا وجود دارد که نشان می‌دهد از بین افرادی که بر اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند تقریبا ۴۵ درصد به سیستم مراقبت‌های بهداشتی در یک ماه قبل از مرگ خود مراجعه کرده‌اند در حالی که تنها ۲۰ درصد در آن دوره به یک متخصص سلامت روان مراجعه کرده‌اند.

وی ادامه داد: بیش از ۳۸ درصد از افراد یک هفته قبل از اقدام به خودکشی به مراقبت‌های تخصصی مراجعه کرده‌اند؛ یعنی این افراد به طریقی در یک سال قبل به موسسات بهداشتی درمانی مراجعه کرده‌اند.

رییس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مهم ترین چیزی که می‌تواند بین فرد خودکشی‌کننده و پایان دادن به زندگی او قرار گیرد «زمان» است، گفت: تحقیقات نشان می‌دهد کاهش موقت دسترسی افراد به ابزار کشنده اثرگذار است لذا اگر قرار است از طریق مدل در سیستم بهداشتی درمانی، فرد خودکشی‌گرا را شناسایی و برای او مداخلات انجام دهیم، همین مدل «خودکشی صفر» است.

یعقوبی در ادامه ضمن اشاره به شکاف بین دستگاه‌های اجرایی و جزیره‌ای عمل کردن برخی دستگاه‌ها در پیشگیری از خودکشی، گفت: سیستم باید متحد و منسجم باشد. مولفه‌های مدل خودکشی صفر دارای هفت مولفه رهبری، آموزش، غربالگری، پوشش گسترده، درمان، گذار و ارزشیابی و ارتقای کیفیت است.

وی افزود: از زمانی که بیمار از در مرکز وارد می‌شود، تمامی پرسنل باید آموزش ببینند و نسبت به خودکشی صفر متعهد باشند.

یعقوبی در ادامه درخصوص مولفه غربالگری خودکشی گفت: هدف از غربالگری پیش‌بینی خودکشی نیست بلکه برنامه‌ریزی موثر برای مراقبت از خودکشی است. هنگامی که غربالگری خطر خودکشی را نشان می‌دهد، اطلاعات بیشتر با هدف ایجاد فرمول بندی خطر براساس پس زمینه خاص بیمار جمع آوری می‌شود.

وی با توضیح سایر مولفه‌های این مدل ابراز امیدواری کرد: دستگاه‌های دخیل در امر مداخله و پیشگیری از خودکشی به صورت هماهنگ و متعهدانه در راستای کاهش خودکشی در ایران فعالیت‌های موثرتری داشته باشند.

منبع: ایسنا

509904