این زن، مهم‌ترین زن قجری و رابط خاندان قاجار و پهلوی بود

رضا شاه در توصیف مهم‌ترین زن قجری گفته است: «قاجاریه یک مرد و نیم داشت، مردش فخرالدوله و نیم مردش آغامحمدخان بود.»
تصویر این زن، مهم‌ترین زن قجری و رابط خاندان قاجار و پهلوی بود

به گزارش پرسون، ملک جهان خانم ملقب به مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه، اشرف‌الملوک معروف به فخرالدوله نوه مظفرالدین شاه، تاج الملوک ملقب به ام‌الخاقان مادر محمدعلی شاه از جمله زنان بزرگ و تاثیرگذار خاندان قاجار بودند که طی دوره حکومت ۱۴۳ساله این سلسله از خود بر جا گذاشتند.

اما این اشرف الملوک فخرالدوله بود که رابط خاندان قاجار و پهلوی بود. رضا شاه در توصیف او گفت: «قاجاریه یک مرد و نیم داشت، مردش فخرالدوله و نیم مردش آغامحمدخان بود.»

منبع: ایسنا

506629