چرا در تابستان هم از پتو استفاده می‌کنیم؟

تابحال به این فکر کردید که چرا حتی در روزهای گرم تابستان هم خیلی از ما بدون پتو خوابمان نمی‌برد؟
تصویر چرا در تابستان هم از پتو استفاده می‌کنیم؟

به گزارش سایت خبری پرسون، جالب است بدانید پتو کشیدن روی خودمان در هنگام خواب، اضطراب و نگرانی را کم می‌کند. این گزارش را ببینید.

505407