۱۰ جمله سمی که نباید به زنان باردار بگویید

در دوران بارداری، بدن با تغییرات هورمونی زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و روحیه‌ افراد حساس‌تر می‌شود. ما به عنوان یک فرد بافرهنگ و فهمیده باید مراقب حرف زدن مان با یک زن باردار باشی
تصویر ۱۰ جمله سمی که نباید به زنان باردار بگویید

به گزارش سایت خبری پرسون، این بار اگر زن بارداری را دیدید، چه آشنا باشد چه غریبه، این ۱۰ جمله را به او نگویید:

۱- خیلی خسته به نظر می‌رسی.

۲- برای بارداری برنامه داشتی؟

۳- به نظرم می رسه که خیلی اذیت هستی، اما زود راحت می شی!

۴- شکمت(دماغت یا ...) چقدر بزرگ‌ شده!

۵- مراقب باش زایمان زودرس نداشته باشی.

۶- حواست به رژیم غذایی‌ات هست؟

۷- طبیعی زایمان می‌کنی یا سزارین؟

۸- به نوزادت شیر مادر می‌دهی یا شیرخشک؟

۹- تو خیلی شجاعی که باردار شدی!

۱۰- به آینده بچه‌ات فکر کردی؟

منبع: زندگی سلام

504624